Настоящо читалищно ръководство :

Председател: Господин Петров Шейтанов

Членове:   Хриска Христова
                  Русанка Томова
                  Даниела Тодорова
                  Василена Баналиева

Секретар: Снежанка Фотева


Form Object

Ученици от ОУ Отец Паисий в библиотеката

галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 1
галерия 2
галерия 2
галерия 2
галерия 2
галерия 2
галерия 2
галерия 2
галерия 2
галерия 3
галерия 3
галерия 3
галерия 3
галерия 3
галерия 3
галерия 4
галерия 4
галерия 4
галерия 4
галерия 4
галерия 4
галерия 5
галерия 5
галерия 5
галерия 5
галерия 5
галерия 5
галерия 5
галерия 5
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 6
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 7
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8
галерия 8

‹‹ назад