Настоящо читалищно ръководство :

Председател: Господин Петров Шейтанов

Членове:   Хриска Христова
                  Русанка Томова
                  Даниела Тодорова
                  Василена Баналиева

Секретар: Снежанка Фотева


Form Object

Културен календар

 

ХV  Национален  Събор на читалищата    22-24 юни 2023


ХIV  Национален  Събор на читалищата  2022

От 23 до 25 юни 2022 г. в гр. Бяла обл.Варна  се проведе ХIV  Национален  Събор на читалищата , организиран от Община Бяла и НЧ“Пробуда“ .

Съборът е замислен и се провежда като място за среща на читалища от цялата страна и възможност за изява на самодейни   състави от всички жанрове.И тази година имахме разнообразие от танцови , певчески , инструментални състави  ,кукерски групи , живи статуи ,групи за огнени изкуства и др.  В дните на събора в Бяла си дадоха среща експерти и специалисти по читалищно дело,  представители на местната власт и работещи в читалищата от всички краища на страната.Тази година работната среща  се води от Саша Стоева експерт от регионален център читалища гр.Варна , която  се състоя в в читалищната библиотека.

Концертите се провеждоха  на площада , а гостите и гражданите на Бяла имаха възможност да се запознаят с постиженията на читалищното любителско творчество. На специално организирано изложение „Произведено в България – читалища”, се представиха проекти и продукти, сътворени в читалищата през годината.Селският мол от гр.Габрово отново  ни гостува . В трите дни от събора участие взеха 47 читалища с общо 97 групи и индивидуални участници от 11 области в страната – Варна , Добрич , Шумен , Разград , Русе ,  ,В.Търново , София , Монтана , Перник ,Пловдив ,Габрово.


ХIII Национален събор на читалищата гр.Бяла  обл.Варна

 

 

 

             В периода от  22- 26 юни 2021 г./ в рамките на 5 дни/  в град Бяла, се проведе  ХIII Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 51 читалища от 13 области в страната :Варна, Добрич, Шумен , Русе, , Перник , Силистра, Разград, Велико Търново, Габрово, Пловдив,Плевен , Враца , Монтана 110 самодейни групи ,индивидуални участници и участници в изложението „Произведено в България-читалища“.

 

 Програмата бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти,  , групи за обичаи ,кукерски групи ,живи статуи.

 

За всяко читалище бе осигурен плакет със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със златни медали. 70 златни медала получиха групи и индивидуални участници в петте дни от събора.

 

 Специалната награда на Кмета на Община Бяла бе връчена на НЧ“Хр.Ботев-2008“ с.Гарван обл.Габрово

ХII
 Национален събор на читалищата гр.Бяла  обл.Варна

             В периода от  3  -5 септември  2020 г./ в рамките на 3 дни/  в град Бяла, се проведе  ХII Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 32 читалища от 11 области в страната :Варна, Добрич, Шумен , Русе, , Перник , Силистра, Разград, Велико Търново, Габрово, Пловдив,Търговище, 62 самодейни групи ,индивидуални участници и участници в изложението „Произведено в българия-читалища“. Дванадесетия събор на читалищата се проведе с финансовото съдействие на Министерство на културата.

 Програмата бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти,  , групи за обичаи ,кукерски групи ,живи статуи.

За всяко читалище бе осигурен плакет със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със златни медали. 36 златни медала получиха групи и индивидуални участници в трите дни от събора.

 Специалната награда на Кмета на Община Бяла бе връчена на  НЧ“Пробуда-1928“ гр.Каспичан обл.Шумен. Кметът на гр.Бяла инж.Пеньо Ненов удостои със  специална грамота  хореографа Тодор Ганчев за активно участие в културните мероприятия на гр.Бяла.

 

 


ХI
Национален събор на читалищата гр.Бяла  обл.Варна

     

В периода от  18  до 22 юни 2019 г./ в рамките на 5 дни/  в град Бяла, се проведе  ХI Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 61 читалища от 15 области в страната :Варна, Добрич, Шумен , Русе, Враца , Перник, Монтана , София, Силистра, Разград, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Пазарджик , Бургас. 129 самодейни групи ,индивидуални участници и участници в изложението „Произведено в България-читалища“. Единадесетия събор на читалищата се проведе с финансовото съдействие на Министерство на културата.

 Гост  и участник в експертната среща на секретари на читалища за поредна година  бе г-жа Силва Хачерян  -Началник  отдел „Международно сътрудничество и регионални дейности” към Министерство на културата.

      Програмата бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти,  групи за скечове, групи за обичаи ,кукерски групи ,живи статуи.

За всяко читалище бе осигурен плакет със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със златни медали. 80 златни медала получиха групи и индивидуални участници в петте дни от събора.

Специалната награда на Кмета на Община Бяла бе разделена между три читалища.

 

Х Юбилеен Национален събор на читалищата гр.Бяла  обл.Варна

В периода от  19  до 23 юни 2018 г./ в рамките на 5 дни/  в град Бяла, се проведе  Х Юбилеен  Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 57 читалища от 10 области в страната :Варна, Добрич, Шумен , Русе, Силистра,Разград,Велико Търново,Габрово, Пловдив,, Бургас. 122 самодейни групи , а броят на участниците надхвърли 1 100. Десетият юбилеен събор се проведе под патронажа на Министерството на културата . Гост  и участник в работната среща бе г-жа Силва Хачерян  -Началник  отдел „Международно сътрудничество и регионални дейности” към Министерство на културата.

      Програмата бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти,  групи за скечове, групи за обичаи ,кукерски групи ,живи статуи.

За всяко читалище бе осигурен плакет със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със златни медали. 67 златни медала получиха групи и индивидуални участници в петте дни от събора.

Министерството на културата удостои със специална грамота 4 читалища:

1.НЧ”Развитие – 1895” гр.Стражица обл.В.Търново

2. НЧ”Съгласие -1882" с.Осмар обл.Шумен

3.НЧ” Христо Ботев-1898” с.Дъбене общ.Карлово обл.Пловдив.

4. НЧ”Христо Смирненски – 1949” гр.Габрово

 

А специалната награда на Кмета на Община Бяла бе поделена от три читалища:

1.    НЧ”Развитие – 1895” гр.Стражица обл.В.Търново

2.    НЧ” Христо Ботев-1898” с.Дъбене общ.Карлово обл.Пловдив

3.    НЧ“Нов живот-1894“ гр.Сеново обл.Русе

     

В изложение „Произведено в България – читалища“ участие взеха две читалища .

НЧ“Нов живот-1894“ гр.Сеново обл.Русе

“Селски МОЛ“ представи  НЧ“Хр.Ботев 2008“ с.Гарван обл.Габрово

 

 

 

 

 

ІХ Национален събор на читалищата гр.Бяла  обл.Варна     

В периода от  20  до 24 юни 2017 г./ в рамките на 5 дни/  в град Бяла, се проведе  ІХ Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 69 читалища от 17 области в страната :Варна, Добрич, Шумен, Търговище , Русе, Силистра,Разград,Велико Търново,Габрово, Ловеч , Враца, , Видин, София, Смолян , Пловдив, ,Сливен, Бургас. 154 самодейни групи, а броят на участниците надхвърли 1 400. Поради големия брой участници концертната програма продължаваше от 18:30 до 23:00 часа. Гост на събора и участник в работната среща бе г-жа Силва Хачерян  -Държавен експерт в отдел „Регионални дейности” към Министерство на културата.

      Програмата бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти, театрални групи и групи за скечове, групи за обичаи, гайдарски ,кукерски групи ,групи за огнени изкуства са само част от това, което гостите на събора имаха възможност да видят.

За всяко читалище бе осигурена статуетка със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със специални дипломи и медали.

За изключително доброто си представяне , диплом за атрактивност , 4 златни медала ,специалната награда за активно участие и постоянно присъствие и наградата на кмета на Община Бяла получи НЧ” Христо Ботев-1898” с.Дъбене общ.Карлово обл.Пловдив.

Още 7  читалища получиха и специалната награда за активно участие и  постоянно присъствие и златен медал на събора :

1.НЧ”Съгласие-1882” с.Осмар обл.Шумен

2.НЧ”Трезвеност – 1870” гр.Сухиндол обл.В.Търново

3. НЧ”Развитие – 1895” гр.Стражица обл.В.търново

4.НЧ”Христо Ботев – 1928” гр.Сливо поле обл.Русе

5.НЧ”Христо Смирненски – 1949” гр.Габрово

6. НЧ”П.Р.Славейков-1928” гр.Варна

7.НЧ”Съзнание-1907” гр.Попово обл.Търговище

 

 Отличени и наградени със златни медали  са :

НЧ”Христо Ботев-1931” с.Веселина  обл.Разград

НЧ”П.Р.Славейков- 1928” с.Близнаци обл.Варна

НЧ” Пробуждане 1902” с.Горско ново село обл.В.Търново

НЧ”Напредък-1912” с.Родина обл.В. Търново

НЧ”Елин Пелин -1903” гр.Перник

НЧ”Стефан Караджа-1942” с.Малина обл.Добрич

НЧ”Пробуда-1962” с.Шкорпиловци обл.Варна

НЧ”В.Левски – 1937” с.Господиново обл.Варна

НЧ”Антим Първи – 1907” гр.Игнатиево

НЧ”Д.Дончев – Доктора1893” гр.Тервел обл.Добрич

НЧ”Земеделец 1874” с.Ново село обл.Видин

НЧ”Пробуда-1907” с.Тетово обл.Русе

НЧ”Съединение 1879” с.Бутово обл.В.Търново

НЧ”Изгрев -1927” гр.Д.Чифлик обл.Варна

НЧ”Йордан Драгнев-1894” с.Крушари обл.Добрич

НЧ „ Дружба- 1993” – гр.Сливен

НЧ”Димо Арсов-1926” с.Ловско обл.Разград

НЧ”Просвета 1895” с.Топчии обл.Разград

НЧ”Христо Ботев -2008” с.Гарван обл.Габрово

НЧ”Светлина-2011”с.Зорница обл.Смолян

НЧ”Светлина-1905” с.Гагово обл.Търговище

НЧ”Тома Кърджиев 1873” с.Червена вода обл.Русе

НЧ”Просвета-1927” с.Семерджиево обл.Русе

НЧ”Васил Левски- 1861” гр.Карлово обл.Пловдив

 

Участие в изложението „Произведено в България – читалища взеха:

1.НЧ”Съгласие-1882” с.Осмар обл.Шумен

2. НЧ „ Дружба- 1993” – гр.Сливен

3. НЧ”Съзнание-1907” гр.Попово обл.Търговище

 

Най-малък участник бе Рая Янева от НЧ”Изгрев -1927” гр.Д.Чифлик  обл.Варна

  Националният  събор на читалищата в Бяла през годините успя да си извоюва място в културния живот на институциите съхранили българското – читалищата. Това е единственото събитие по българското Черноморие, което дава сцена за изява на стотици самодейни творци. В същото време е изключителна атракция за всички жители и гости на града.

 

 

 

 VIII Национален събор на читалищата гр.Бяла  обл.Варна     

В периода от 22 до 25 юни 2016 г. в град Бяла, се проведе VІIІ Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 69 читалища от 19 области в страната :Варна, Добрич, Шумен, Русе, Силистра,Разград,Велико Търново,Габрово,Плевен, Враца, Монтана, Видин, София, Смолян , Пловдив, Хасково,Сливен, Ямбол, Бургас. 142 самодейни групи, а броят на участниците надхвърли 1 500. Поради големия брой участници концертната програма продължаваше от 18:00 до 23:00 часа. Гост на събора и участник в работната среща бе г-жа Саша Стоева от Регионален център читалища гр.Варна.

      Програмата бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти, театрални групи и групи за скечове, групи за обичаи, гайдарски и кукерски групи са само част от това, което гостите на събора имаха възможност да видят.

За всяко читалище бе осигурена статуетка със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със специални дипломи и медали.

За изключително доброто си представяне, за автентичност , приемственост между поколенията ,съхраняване и предаване на българските обичаи и за участие във всички форми за изява на националния събор на читалищата златен медал , диплом за читалище с най-атрактивни групи , диплом за приемственост между поколенията и наградата на кмета на Община Бяла получи НЧ”Съгласие-1882” с.Осмар обл.Шумен .

 Специално отличени и наградени със златни медали и дипломи за атрактивни групи:
НЧ „Просвета 1927” гр.Варна
НЧ”Витоша- 1951” гр.София 
НЧ”Елин Пелин 1977” гр.Варна
НЧ”Развитие 1899” с.Полско косово обл.Русе
НЧ”П.Р. Славейков 1901” с.Аврен обл.Варна
НЧ”Просвета 1911” гр.Плиска обл.Шумен
НЧ” Нов живот 1941” с.Преселенци обл.Добрич
НЧ” Светлина – 1928” с.Гильовци обл.Бургас
НЧ”Развитие-1895” гр.Стражица обл.В.Търново
НЧ”Изгрев-1929” с.Ветрище обл.Шумен
НЧ”СВ.СВ.Кирил и Методий” гр.Баня обл.Пловдив
НЧ”Просвета-1900” с.Дъбравино  обл.Варна
НЧ” Н.Й.Вапцаров-1895” гр.Дулово обл.Силистра
НЧ”Христо Ботев 1898 ”с.Дъбене обл.Пловдив
НЧ „Развитие 1874”гр.Велики Преслав обл.Шумен
НЧ”Пробуда 1912” гр.Лозница обл.Разград
НЧ”Възраждане – 1940” с.Сребърна обл.Силистра
НЧ „Просвета 1892” гр.Стралджа обл.Ямбол
НЧ”Трезвеност- 1870 „ гр.Сухиндол обл.В.Търново
НЧ” Пробуждане 1902” с.Горско ново село обл.В.Търново
НЧ”Димо Арсов-1926” с.Ловско обл.Разград
НЧ”Светлина-2011”с.Зорница обл.Смолян
НЧ”Христо Ботев-1928” гр.Сливо поле обл.Русе
НЧ”Пробуда-1958” гр.Шумен 
НЧ”Просвета -1882” гр.Кула обл.Видин
НЧ „Христо Смирненски 1949” гр. Габрово
НЧ”Съгласие- 1905” гр.Българово обл.Бургас
НЧ”Христо Ботев-1931” с.Веселина  обл.Разград
НЧ „ Дружба- 1993” – гр.Сливен
НЧ” Мехмед Джон 1956” с.Зарица  обл.Силистра
НЧ”Васил Левски- 1861” гр.Карлово обл.Пловдив
НЧ”Асен Златаров- 1872”гр.Шумен
НЧ” Просвета-1926” кв.Макак гр.Шумен

 Диплом  „Ръководител на най-голям брой самодейни състави с жанрово многообразие”получиха

Атанас Костов  НЧ”Развитие-1895” гр.Стражица обл.В.Търново

Иван Янков  НЧ”Развитие 1899” с.Полско Косово обл.Русе 

Диплом за високо художествено и майсторско изпълнение

Камерен хор „Маестро Атанасов „ към НЧ”Васил Левски- 1861” гр.Карлово обл.Пловдив с ръководител Първолета Юнакова

Групите на НЧ”Развитие-1895” гр.Стражица обл.В.Търново

Хор „Аспаруховски бриз „ към НЧ”Просвета  1927” гр.Варна с ръководител Катя Бончева

 Квартет „Преслава” към   НЧ „Развитие 1874”гр.Велики Преслав обл.Шумен с ръководител Валентина Янкова   

 Смесен народен хор към НЧ”Трезвеност- 1870 „ гр.Сухиндол обл.В.Търново с ръководител Йордан Йорданов

Диплом за най-силно въздействие върху публиката

Гайдарска група  и  самодеен състав „Извора към НЧ”Светлина-2011”

с.Зорница общ.Чепеларе обл.Смолян с ръководител Валери Дуев

Читалища взели участие във всички форми на изява на събора

НЧ”Съгласие-1882” – с.Осмар обл.Шумен

НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1914”гр.Баня общ.Карлово обл.Пловдив

 Диплом за постоянно присъствие на събора получи

НЧ”Христо Ботев-1928” гр.Сливо поле обл.Русе

Диплом за читалище с нетрадиционна форма на дейност получи

НЧ „Христо Смирненски 1949” гр. Габрово - за представените живи статуи  и импровизационен театър

На специално организирано изложение „Произведено в България – читалища”, се представят проекти и продукти, сътворени в читалищата през годината. Участници в изложение тази година бяха НЧ”Съгласие-1882” – с.Осмар обл.Шумен ,НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1914”гр.Баня общ.Карлово обл.Пловдив, Пробуда-1958” гр.Шумен ,НЧ „ Дружба- 1993” – гр.Сливен.

  Националния събор на читалищата в Бяла през годините успя да си извоюва място в културния живот на институциите съхранили българското – читалищата. Това е единственото събитие по българското Черноморие, което дава сцена за изява на стотици самодейни творци. В същото време е изключителна атракция за всички жители и гости на града.

 

 

  

VІI Национален събор на читалищата 25-28 юни 2015 г. гр.Бяла , област Варна

 

В периода от 25 до28 юни 2015 г. в град Бяла, се проведе VІI Национален Събор на читалищата. Тази година участие в него взеха 81 читалища, със 120 самодейни групи, а броят на участниците надхвърли 1 600. Поради големия брой участници концертната програма продължаваше от 17:00 до 22:30 часа. Гост на събора и участник в работната среща за поредна година бе г-жа Силва Хачерян –Държавен експерт в отдел – Нематериално културно наследство към Министерство на културата.

Тазгодишната програма бе наситена с многообразие: певчески групи, танцови състави от всички възрасти, театрални групи и групи за скечове, групи за обичаи са само част от това, което гостите на събора имаха възможност да видят.

За всяко читалище бе осигурена статуетка със символа на събора, грамоти за всеки участвал състав, а най-атрактивните бяха отличени със специални дипломи и медали.

За изключително доброто си представяне, най-голямо присъствие на сцената, с цели 5 атрактивни групи и жанрово разнообразие традиционната награда на кмета на Община Бяла тази година  отиде при НЧ „Развитие 1895“ гр. Стражица, област Велико Търново.

Още близо 30 читалища с най-атрактивни групи, бяха специално отличени и наградени със златни медали. Това са:

 

 • НЧ ”Трезвеност 1870” гр. Сухиндол, област  Велико Търново;
 • НЧ ”Искра 1893” с. Паламарца, област  Търговище;
 • НЧ ”Христо Ботев 1898” с. Дъбене, област  Пловдив;
 • НЧ ”Развитие 1874” гр. Велики Преслав,  област  Шумен;
 • НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Силистра;
 • НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий 1882” гр.Попово, област Търговище;
 • НЧ ” Пробуда -1940” с. Калипетрово, област Силистра ;
 • НЧ ”Просвета 1908” с. Мадара , област Шумен;
 • НЧ ”Димитър Дончев – Доктора” гр. Тервел,област Добрич;
 • НЧ ” Пробуждане 1902” с. Горско ново село, област В.Търново;
 • НЧ ”Д.Вълнев „ с. Расово, област Монтана;
 • НЧ ” Хр.Ботев 1901” с. Зафирово, област Силистра;
 • НЧ ” Просвета 1927” гр. Варна;
 • НЧ ”Светлина 1905” с. Гагово, област Търговище;
 • НЧ ”Христо Ботев -1940” гр. Главиница , област Силистра;
 • НЧ ” Васил Левски 1945 „ гр. Варна;
 • НЧ ”Съгласие 1882”с. Осмар, област Шумен ;
 • НЧ ”Просвета 1919” с. Брестовене, област Разград;
 • НЧ ”Филип Кутев „ гр.Варна;
 • НЧ ”Изгрев 1919” гр.Долни Чифлик, област Варна;
 • НЧ”Пробуда 1928”-гр.Бяла
 • НЧ”В.Левски 1927”-с.Попович обл.Варна
 • НЧ ”В.Левски 1937”-с.Господиново обл.Варна
 • НЧ”Христо Ботев -1927”с.Дюлино обл.Варна

Със специален диплом за приемственост между поколенията бяха отличени 2 читалища:

 • НЧ ”Просвета 1908” с. Мадара, област Шумен;
 • НЧ ”Съгласие 1882”с. Осмар, област Шумен;

Диплом за най-атрактивни групи получиха НЧ „Христо Ботев 1907“ от с. Мараш, обл. Шумен и НЧ „Светлина 1924“ с. Калиманци

На специално организирано изложение „Произведено в България – читалища”, се представят проекти и продукти, сътворени в читалищата през годината. Тази година атракцията на изложението бе колаборацията на 3 габровски читалища, които се представиха със своеобразен „Селски мол“. На своя щанд те представяха различни продукти характерни за габровския регион. За това свое участие НЧ „Христо Смирненски“ гр. Габрово, НЧ „Христо Ботев“ с. Гарван и НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски“ получиха специален диплом за читалища с нетрадиционна дейност и оригинални идеи.

Националния събор на читалищата в Бяла през годините успя да си извоюва място в културния живот на институциите съхранили българското – читалищата. Това е единственото събитие по българското Черноморие, което дава сцена за изява на стотици самодейно творци. В същото време е изключителна атракция за всички жители и гости на града.

         
 

           VІ  Национален събор на читалищата 26-29 юни 2014 г. гр.Бяла обл.Варна

          На 26-29 юни 2014 г. в гр. Бяла обл.Варна,  се проведе VІ Национален  Събор на читалищата. Тази инициатива беше подета през 2009 година от Община Бяла, Народно читалище „Пробуда – 1928” и Съвета по туризъм към Община Бяла. Съборът е замислен като място за среща на читалищата от цялата страна и възможност да се изявят любителски  състави от всички жанрове. В дните на събора в Бяла си дават среща експерти и специалисти по читалищно дело,  представители на местната власт и работещи в читалищата от всички краища на страната. Събитията се организират в залите на читалището и на градския площад – провеждат се концерти , а гостите ,туристите и гражданите на Бяла имат възможност да се запознаят с постиженията на читалищното любителско творчество. На специално организирано изложение „Произведено в България – читалища”, се представят проекти и продукти, сътворени в читалищата през годината. Тази година в събора взеха участие  62 читалища ,104 самодейни групи с над 1200 броя самодейци. Организаторите осигуриха статуетка за всяко читалище , грамота за всеки участвал състав и предметна награда за всеки участник. Най-добрите   получиха дипломи и медали в различни номинации ,а  шест читалища с най-атрактивни групи получиха  и специалната награда на кмета на Община Бяла.Гост на събора в кръглата маса за поредна година бе
 г-жа Силва Хачерян –Държавен експерт в Дирекция – нематериално културно наследство.

Номинирани читалища с дипломи за най-атрактивни групи , златен медал  и наградата на кмета :
НЧ „ Развитие 1895” гр.Стражица
НЧ”Развитие 1874” гр.Велики Преслав
НЧ”Христо Ботев 1898” с.Дъбене общ.Карлово
НЧ”Пробуда 1940” с.Калипетрово обл.Силистра
НЧ”Просвета 1906” кв.Макак гр.Шумен
НЧ”Искра 1893” с.Паламарца общ.Попово обл.Търговище

Читалища с най-атрактивни групи и златен медал:
НЧ”Христо Ботев 1931” с.Веселина общ.Лозница обл.Разград
НЧ”Просвета 1919” с.Брестовене обл.Разград
НЧ”В.Левски” с.Българин общ.Харманли обл.Хасково
НЧ”Мехмед Джон” с.Зарица обл.Силистра
НЧ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Силистра
НЧ”Димо Арсов 1926” с.Ловско обл.Разград
НЧ”В.Левски 1901” с.Добрина общ.Провадия обл.Варна
НЧ”Пробуда 1912” гр.Лозница обл.Разград
НЧ”Възраждане 1940” с.Сребърна обл. Силистра
НЧ”Развитие 1899” с.Полско Косово обл.Русе
НЧ”Постоянство 1856” гр.Лом
НЧ”Светлина 1905” с.Гагово общ.Попово обл.Търговище
НЧ”Съзнание 1907” гр.Попово обл.Търговище
НЧ”Христо Смирненски „ гр.Габрово
НЧ”Пробуда 1922” с.Старо Оряхово обл.Варна
НЧ” Съзнателност 1899” с.Овча могила общ.Свищов обл.В.Търново
НЧ”Д.Благоев 1907” гр.Вълчи дол
НЧ”Пробуда 1928” гр.Бяла обл.Варна 

НЧ”Христо Смирненски 1949"„ гр.Габрово получи и диплом за читалище с нетрадиционна форма на дейност.

НЧ”Съзнание 1907” гр.Попово обл.Търговище получи и диплом за участие на читалище с най-голям брой самодейни групи.

НЧ”Пробуда 1912” гр.Лозница обл.Разград и НЧ”Христо Ботев 1898” с.Дъбене общ.Карлово получиха дипломи за читалища с най-много участници в събора.V НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ЧИТАЛИЩАТА 28-30 ЮНИ 2013 Г.

Участници - 54 читалища 
Брой самодейци - 1200
                                                   

От 28 до 30 юни сцената на площад „Европа“ в гр. Бяла събра над 1200 самодейци от 54 читалища в България. Националният събор на читалищата е място за среща на читалища от всички краища на страната, за представяне на най- доброто от тяхната продукция, както и за дебат по актуални читалищни проблеми.

Съборът бе открит от кмета на гр. Бяла Анастас Трендафилов, който поздрави участниците и даде обещание от следващата година съборът  да се провежда в рамките на 4 дни, за да се даде възможност и на други участници да се включат. Официален гост на събитието бе Силва Хачерян – началник-отдел „Регионални дейности“ в Министерство на културата.

Програмата на събора беше много разнообразна и цветна. На сцената бяха представени: музикални изпълнения на фолклорни песни и танци, стари градски песни, кукерски групи. Някои читалища имаха възможността да се представят с изложби на картини и произведения на художествените занаяти.

Организаторите бяха осигурили за всички участници награди. Всяко читалище получи статуетка със знака  на събора, а за всички състави имаше грамоти и сувенири. По повод юбилейното издание на събора тази година се връчиха и 5 специални парични награди от кмета на община Бяла – Анастас Трендафилов. Наградени бяха: НЧ „Развитие 1895г.“ гр. Стражица, НЧ „Христо Ботев“ с. Дъбене община Карлово, НЧ „Просвета1928“ гр. Шумен, НЧ „Светлина 1905“ с. Гагово общ. Попово, НЧ „Пробуда -1940“ с. Калипетрово обл. Силистра.

И нека не забравяме  екипа, без който съборът не би бил същия. Това са хората, които стояха до сцената, те не бяха под светлините на прожекторите, но именно благодарение на тях V Национален събор на читалищата Бяла 2013 бе такъв празник. Благодарности към д-р София Кирова - председател на Общинския съвет, Мария Костадинова – общински съветник, Костадин Самарджиев- зам. кмет, Господин Шейтанов - председател на Читалищното настоятелство, Снежанка Фотева-  секретар на читалището  и Любомир Любенов, чиято беше нелеката задача с озвучаването.