Настоящо читалищно ръководство :

Председател: Господин Петров Шейтанов

Членове:   Хриска Христова
                  Русанка Томова
                  Даниела Тодорова
                  Василена Баналиева

Секретар: Снежанка Фотева


Form Object

За нас

НЧ ”ПРОБУДА 1928” - гр. БЯЛА обл. ВАРНА

Днес  92-години след създаване на читалище „Пробуда 1928” , са все още  са живи  спомените от  песните и танците на самодейците благословени за своя труд и радващи  жителите на гр.Бяла.

Читалищната сграда през 60 –те години.

През 1952 година, благодарение на всеобщата трудовата повинност, усилията на жителите на Бяла и заделените средства е построена нова читалищна сграда. Инициатор за построяването е Никола Ковачев.
 При частичния ремонт на сградата през 2001 г.на покрив,подпокривна конструкция, зала , сцена и гримьорни е запазен вътрешния и външния облик на сградата и днес тя изглежда така :

Читалищната сграда днес

От 2010 г. съгласно промените в ЗНЧ  към името Пробуда се добавя годината на първоначалното създаване на читалището.

НЧ ”Пробуда 1928” с подкрепата на Министерство на културата и Община Бяла  става основен организатор на  Национален събор на читалищата/ края на месец юни/ , който за пръв път се провежда през 2009 г. Съборът е мястото за среща на читалища от всички краища на България, за представяне на най-доброто   от своята продукция, за дебат по актуални читалищни проблеми. Интересът към това събитие расте с всяка изминала година. Доволни и впечатлени се прибират читалищни дейци и самодейци от цялата страна по родните места , създали нови приятелски контакти.

Организаторите на Националният събор на читалищата както казват от НЧ”Искра 1893” с.Паламарца общ.Попово са намерили своеобразен и оригинален начин да бъде съхранено и популяризирано най-ценното богатство на българския народ.

С финансовата подкрепа на Община Бяла НЧ”Пробуда 1928” организира и всички останали културни мероприятия залегнали в културния календар на Общината :

 Бабин ден , Трифон Зарезан, Трети март, Тодоровден, Събор Бяла , Международен пленер по дървопластика,Международен арт пленер, Празник на града 5 септември ,Откриване и закриване археологически сезон , Коледен концерт и др.