Настоящо читалищно ръководство :

Председател: Господин Петров Шейтанов

Членове:   Хриска Христова
                  Русанка Томова
                  Даниела Тодорова
                  Василена Баналиева

Секретар: Снежанка Фотева


Form Object

История

ИСТОРИЯ И ДЕЙНОСТ НА НЧ ”ПРОБУДА 1928” - гр. БЯЛА обл. ВАРНА

Читалище”Пробуда” е учредено на 1. І. 1928 г. от група прогресивно мислещи жители по идея на капитан Малинчев и мичман І-ви ранг Кръстьо Куюджуклиев. В ръководството влизат Рада Черковска, кап. Малинчев, Никола Проданов, Григор Франков, Аргир Москов, Христо Божинов, Петър Пенчев.

Основателите на НЧ”Пробуда”

По инициатива на основателите са събрани книги от населението, с което се полагат основите на читалищната библиотека, съществуваща и днес.

От създаването си до днес читалището е сменяло своето ръководство ,но всички председатели и секретари загрижено и самоотвержено са отдавали време и труд за общото дело. Заслужени читалищни ръководители са били Сандьо Сапунджиев, Ангел Радулов, Димчо Василев, Андрей Янков, Иван Чолаков, Русин Тонев, Петрана Полихронова, Георги Стоянов, София Кирова. Дългогодишен председател, а по-късно секретар отдал живота си на читалищната дейност е Кита Анегностиева Щерева . Дейността на читалището при своето създаване основно се състои в организиране на сказки /беседи/ по въпроси от изключителна важност за населението, курсове по лозарство, овощарство, шев и кройка. Важен дял в развитието на читалищната дейност имат жените .Те са били инициаторите за провеждането на седянки, вечеринки, тържества.

 

Основната читалищна дейност от основаването до днес е работата с децата. Читалището се превръща в любимо място за будните беленчета. 1928 година е годината , в която се ражда беленският детски театър.“Снежната царица”, “Бедните деца”, “Мухите” са малка част от постановките на малките артисти. Паралелно с това се провеждат множество вечеринки, събори, детски веселия.

 

Неугасващият възрожденски дух на беленските учители работещи в основното,по-късно средното училище и детската градина въвлича жадните за знания и изява деца. Кратките поучителни пиески, тържественото отбелязване на празничните събития, годишнини и християнски празници са неделима част от живота на читалището.

През 1945 г. към читалището се сформира певческа група с ръководител Евтимия Радулова. Групата участва в районни и околийски прегледи на читалищните хорове, където заема първите места.

 

От 1952 г. до 1954 г. диригент на хоровия състав е младата учителка Морфа Йовчева. През 1954 г. ръководител става Никола Попов, а през 1955 г. диригент на хора е Радка Хитова- беленска учителка.

През 1956 г. на националния преглед на художествената самодейност в гр. София беленският женски хор става републикански първенец и получава лично поздравление от народния артист Филип Кутев. Негови думи са „Народния женски хор при читалище „Пробуда” показва певческа топлина и високо художествено ниво”.

Беленският женски хор с Филип Кутев

През есента на същата година диригент на хора става Наталия Бъчварова-Гаврилова, която го ръководи до 1963 г. Сред имената на младите певици се открояват тези на Цена Желева, Минка Ташева, Денка Карамфилова, Станка Попова, Санда Зафирова, Паунка Попова,Димитричка Бобева, Райна Сукова и др. През 1964 г. хора има отново нов ръководител- Сабин Марков- артист от варненската опера. След него се сменят Шишо Шишев, Мирчо Мирчев до 1968 . От 1968 г. до 1990 г. беленският хор е под вещото ръководството на Димитър Димитров, когато преживява своето златно време. Извоювано е отличието “Представителен хор” , спечелен е бронзовия медал на ІІІ Републикански фестивал на хоровете в гр.Плевен.

 

От 1991 до 1992 г. диригент на хора е Ганчо Ганчев. През годините на своето съществуване колективът разучава 90 песни и изнася над 70 концерта. В състава на хора членуват около 130 беленска жени . През 1992 г. Морфа Йовчева се завръща като ръководител на вокална група в състав Петранка Костова , Иванка Няголова , Вярка Стоянова , Петрана Полихронова , Хриска Щерионова, Елена Димчева , Атанаска Иванова , Виолета Янакиева , Анка Димова.Съставът участва във всички културни мероприятия на територията на община Бяла. Не по-малко богат е и театралният живот на читалището. На неговата сцена е поставена не една пиеса.Под ръководството на Ангел Радулов и Димчо Василев бивши председатели на читалището през различни години се подготвят пиесите „Свекърва” „ Наследници” ,”Скакалци” „Вампирът”, „Вражалец”, ”Женско царство”” Пристанала”,” Милионерът”. Сред артистите- самодейци се открояват имената на Пеша и Никола Дончеви, Цена Желева, Димитричка Атанасова, Димитър Тончев. Театралният състав е изграден предимно от представители на младата интелигенция в Бяла. Поставени са пиесите: “ Сребърният пръстен”, “Боряна”, “Когато гръм удари” и др. Индивидуална награда за добър театрален самодеец получава Велико Ковачев. Подготвят се и се изнасят пиесите “Свекърва”, “Бойка”, “Делба”, “Дон Жуан” и др. Артисти самодейци Йорданка Траева, Димчо Василев, Велико Ковачев, Щерю Попов, Петко Полихронов, Димитър Катрев, Магда Моралиева, Филип Панчев, Иванка Велкова, Мария Димитрова и други не веднъж печелят овациите на беленската общественост.

От 1984 до 1986 г. ръководител на театралния състав е Елена Мръвкова под нейно ръководство се поставят “Котка на радиатор” и “Хирошима” Към читалището се сформира и театрално- сатирична група с ръководители: Стефан Димитров, Калчо Панделиев и Ани Костадинова. Групата продължава своята дейност и през 90-те години в състав Ани Костадинова, Димитър Ковачев, Филип Панчев , Елка Георгиева , Александър Салудски. Танцовите състави винаги са присъствали на беленска сцена още със създаването си коло 1950 г. Известни танцьори са били: Кънчо Яничев, Морфа Яничева, Руска Капитанова, Андрей Григоров, Божин Христов.През 60-те години танцьорите работят с Никола Грънчаров, през 70-те години с Иван Русанов , през 80-години Деспа Калчева , а през 90-години отново Иван Русанов.

През 90-те години в живота на читалище „Пробуда” се включват, новосъздадените: Вокална група за руски песни с ръководител Росица Касабян; детски- музикален театър с художествен ръководител Снежана Джанева, а по- късно Малина Михалкова; куклено- театрален състав с художествени ръководители Веселин и Мара Дионисеви.

Много за развитието на читалищната дейност и любимци на младите хора е създаването през 1974 г. на вокално-инструментална група „Аспрос”с ръководител Алекси Панчев , а по-късно Георги Стратиев.Музиканти и вокалисти към групата са били Иван Георгиев, Лидия Георгиева, Георги Камбуров ,Атанас Стратиев , Николай Вангелов, Димитър Фотев, Снежанка Фотева, Ваня Цветкова, Оля Дачева, Таня Тодорова .Групата участва редовно в прегледите за художествена самодейност и всички празници и чествания на гр.Бяла .През 2000 година инструментите поемат група ентусиазирани младежи от гр.Бяла и гр.Обзор Апостол Георгиев , Иван Панчев , Билян Балинов , Димо Пурнарев . Възражда се и детският театрален състав с ръководител София Кирова ,който през пролетта на 2001 г. изнесе на сцена постановката „ Меко казано” по Валери Петров.

През същата 2001 година се сформира и група за стари градски песни с ръководител Любомир Любенов, която участва предимно в празниците на гр.Бяла. Детско – юношеските танцови състави с ръководител Деспа Калчева ,а по-късно Стефан Добрев са неразделна част от празничния календар на Беленска Община. Младите танцьори завоюват грамоти и почетни знаци за участието си в „Старопланински събор” –гр.Велико Търново .

 

На 1 март 2007 г. танцовите състави получиха свидетелства за именуване от своите кръстници и оттогава носят имената”ТС „Беленче” , ТС”Зарезанци”, ТС”Бяла”.От 2008 г. групите работят с ръководител Пламен Йовчев и корепетитор Йордан Василев.

Новосъздадената група за народни песни с ръководител Любомир Любенов и корепетитор Йордан Станчев огласява всички празнични събития в Общината, участва заедно с танцовите състави в Старопланински събор ,става лауреат и носител на почетния знак на Старопланински събор „Балкан фолк „ през 2003г. С побратимяването на гр.Бяла с градове от Русия , Гърция , Турция танцовите състави и групата за народни песни в няколко поредни години от 2001-2005 г. участват във фолклорни фестивали в Десногорск - Русия, Паралия-Катерини , Аспрос и Поликастро – Гърция , Шаркьой – Турция.

В годините от 2000-2006 г. беленската публиката имаше удоволствието да аплодира самобитния хумор на самодейците- театрали Александър Салудски , Даниела Николова , Йорданка Василева , София Кирова. Александър Салудски печели втора награда за индивидуално изпълнение във Първия национален фестивал на кратките сценични форми „Георги Парцалев „ в гр.Левски през 2005 г. На сцената на читалище „Пробуда” намериха място и групите за модерни танци с ръководител Иван Русанов, чиято щафета поема през 2005-2006 неговата ученичка Катина Чакалова .През 2008-2009 г. групата за модерни танци носи името „Крейзи гърлс „ / луди момичета/ с ръководител Марияна Гешева и ежемесечно участва в детския телевизионен спектакъл „Да докоснеш звездите” в гр.Долни Чифлик. Групата за народни песни „Незабравка” с р-л Любомир Любенов и корепетитор Петър Митев положи успешно начало в „Старопланински събор „ гр.В.Търново през 2009 г. и участва в традиционните за града празници Бабинден и Трифон Зарезан.

В края на 2008 г. се създаде група за шлагерни песни „Мелодия” с р-л Любомир Любенов.Почти със своето появяване групата печели І място във фестивал в гр.Сопот,участва в телевизионни предавания , празници , чествания , фестивали,където е носител на престижни награди. .Част от ГШП”Мелодия” е дует „Емоция”/ Любомир Любенов и Снежанка Фотева/ , които спечелиха призови награди на фестивали в страната.На церемония на 5.09.2009 г. / празникът на гр.Бяла/ ГШП”Мелодия” и дует „Емоция” получиха своите свидетелства за именуване с кръстници Мъжка вокална група гр.Сопот. Любомир Любенов работи и с детска вокална група „Хлапетата”,които със своите забавни песни радват публиката на гр.Бяла.През 2012 г. завоюват трета награда в трета възрастова група за вокални песни в Международния фестивал „Радост на брега „ в Ахелой.